Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz - Anna Gładysz

Publikacje

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

Sokołowski A., Gładysz A., Attribute Number Reduction Process and Nearest Neighbor Methods In Machine Learning, Advances in Soft Computing 5, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2006

Gładysz A., Analiza dokumentów tekstowych jako przykład innowacyjnego podejścia sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorstwa, Przedsiębiorczość Innowacyjność Foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, red. naukowa Leszek Woźniak, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, Rzeszów, 2008

Gładysz A., Analiza dokumentów tekstowych – text mining jako realna perspektywa poprawy efektywności zarządzania firmą, Informatyka dla przyszłości, red. naukowa Jerzy Kisielnicki, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2008

Gładysz A., Analiza danych tekstowych wraz z zastosowaniem sieci semantycznej jako narzędzia reprezentacji wiedzy dziedzinowej, Informatyka Q przyszłości, red. naukowa Jerzy Kisielnicki, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2010

Gładysz A., Model reprezentacji wiedzy wykorzystujący semantyczne struktury informacji z zastosowaniem ontologii [w:] Narzędzia informatyczne w zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, (pod red.) L. Kiełtyka
t.212, s.110-124, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ, Częstochowa, 2011

Gładysz A., Przetwarzanie informacji – wybrane algorytmy grupowania danych w kolekcji dokumentów tekstowych, t.3, s.39-46, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: ZARZĄDZANIE I MARKETING, z.18, Rzeszów 2011

Gładysz A. , Zastosowanie metod eksploracyjnej analizy tekstu w logistyce, LogiTrans 2012, Logistyka nr3/2012, Poznań 2012

Gładysz A.: Systemy zarządzania informacjami - nowoczesne standardy wymiany informacji w logistyce, s.1275-1285, , INSTYTUT NAUKOWO-WYDAWNICZY SPATIUM SP. Z O.O., Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, z.3/2013

Gładysz A.: Wybrane metody automatycznej identyfikacji słów kluczowych, s.2183-2192, INSTYTUT NAUKOWO-WYDAWNICZY "TTS", TTS  Technika  Transportu  Szynowego, z.10/2013

Gładysz A.: Wykorzystanie dekompozycji SVD do automatycznej identyfikacji słów kluczowych w dokumentach, s.2193-2201, INSTYTUT NAUKOWO-WYDAWNICZY "TTS", TTS  Technika  Transportu  Szynowego, z.10/2013

Gładysz A.: Automatyczna identyfikacja słów i fraz kluczowych - algorytm RAKE, s.3930-3938, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, LOGISTYKA, z.6, 2014

Gładysz A.: Problemy i wyzwania automatycznego przetwarzania informacji zapisanej w języku naturalnym, s.2001-2010, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, LOGISTYKA, z.3, 2014

Gładysz A.: Wykorzystanie metody opartej na ukrytej alokacji Dirichleta do automatycznej identyfikacji słów kluczowych w dokumentach, s.2011-2019, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, LOGISTYKA, z.3, 2014

Gładysz A.: Przegląd metod tworzenia ontologii wykorzystywanych do szacowania kosztów wdrożenia systemów informatycznych, s.1479-1487, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA W POZNANIU, LOGISTYKA, z.3, 2015

Gładysz A., Sieć semantyczna - nowe spojrzenie na zarządzanie wiedzą w aspekcie przedsiębiorstwa, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, z.6, 2017

Gładysz A., Analiza wydźwięku polskojęzycznych opinii konsumenckich - implementacja algorytmu tworzenia słownika wydźwięku, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, z.12, 2017

A. Gładysz, Eksploracyjna analiza tekstu a analiza sentymentu - przegląd możliwości zastosowania w zarządzaniu, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2019

A. Gładysz, Incorporating LDA Based Text Mining Method to Explore Keywords Influencing Effective Management, International Business Information Management Association (IBIMA), 2021

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję